1. Home
  2. Cá Tép Ốc

Cá Tép Ốc

  • Tép RC (Red Cherry Shrimp)

    Tép RC (Red Cherry Shrimp) – Tép đỏ là loại tép kiểng thường được nuôi trong các hồ thủy sinh....
  • Cá chuột

    Đặc điểm Cá Chuột có tên khoa học Rainbow sharkminnow là cá dễ nuôi và hiền có thể nuôi chung...
  • Ốc Nerita

    Đặc điểm Là loại ốc ăn rêu điển hình, Nerita có màu sắc vô cùng sặc sỡ và đa dạng...