1. Home
  2. Đá Lũa

Đá Lũa

  • Lũa xương chùm

    Lũa Xương Chùm loại lũa thủy sinh chuyên dùng cho việc ghép tán cây với hình dáng rất đẹp, dễ...
  • Lũa lim sam

    Lũa Linh Sam đã trở nên rất quen thuộc trong giới thủy sinh từ trước năm 2010 đến nay, chúng...