TOP 27 IAPLC2016

The International Aquatic Plants Layout Contest
Winning Works 2016

WORLD RANKING 0001 – 0027

Trong TOP 27 IAPLC2016  năm nay Việt Nam giành được nhiều thứ hạng cao 07, 15, 16 và 21.
Sau đây cùng chiêm ngưỡng và học hỏi bạn nhé!

World Ranking 0001

Takayuki Fukada
JAPAN
Mighty Cave

iaplc2016-top-1

World Ranking 0002

Chao Wang
CHINA
Dreamland

iaplc2016-top-2

World Ranking 0003

Junichi Itakura
JAPAN
“The Rest of the Dream”

iaplc2016-top-3

World Ranking 0004

Katsuki Tanaka
JAPAN
OverTime

iaplc2016-top-4

World Ranking 0005

Adriano Montoro Nicácio
BRAZIL
To my friend in heaven

iaplc2016-top-5

World Ranking 0006

Yoyo Prayogi
INDONESIA
The Forbidden Forest

iaplc2016-top-6

World Ranking 0007

Long Tran Hoang
VIETNAM
Hideaway

iaplc2016-top-7

World Ranking 0008

Yufan Yang
CHINA
Journey

iaplc2016-top-8

World Ranking 0009

Jin Liang
CHINA
Origin of the Dream Forest

iaplc2016-top-9

World Ranking 0010

Yong Liu
CHINA
Searching for a Dream

iaplc2016-top-10

World Ranking 0011

Roger Goh
SINGAPORE
Deep Forest Emergence

iaplc2016-top-11

World Ranking 0012

Yi Ye
CHINA
Guiding Lights

iaplc2016-top-12

World Ranking 0013

Martial Hervy
FRANCE
Zionland

iaplc2016-top-13

World Ranking 0014

Yanfei Qian
CHINA
I see you

iaplc2016-top-14

World Ranking 0015

Luong Quoc Hung
VIETNAM
Water world

iaplc2016-top-15

World Ranking 0016

Truong Thinh Ngo
VIETNAM
Season Change

iaplc2016-top-16

World Ranking 0017

Julien Voultoury
FRANCE
The Heart of Darkness

iaplc2016-top-17

World Ranking 0018

Wei Chen
CHINA
The Rhythm of Forest

iaplc2016-top-18

World Ranking 0019

Yucheng Pan
CHINA
The Whole Creation

iaplc2016-top-19

World Ranking 0020

Hironori Handa
JAPAN
Pool of Light

iaplc2016-top-20

World Ranking 0021

Hoai Nam Vu
VIETNAM
Passage of Time

iaplc2016-top-21

World Ranking 0022

Koji Kogure
JAPAN
Nostalgia Ⅱ

iaplc2016-top-22

World Ranking 0023

Bernat Hosta
SPAIN
BOSC PERDUT

iaplc2016-top-23

World Ranking 0024

Narto Tan
INDONESIA
The Rainforest 2

iaplc2016-top-24

World Ranking 0025

Kian Hong Sim
MALAYSIA
Timeless

iaplc2016-top-25

World Ranking 0026

Suhendri Suhendri
INDONESIA
Honeymoon

iaplc2016-top-26

World Ranking 0027

Juan Puchades Rufino
SPAIN
Roots of marriage

iaplc2016-top-27

TẢI VỀ TOP 27 IAPLC2016

[sociallocker id=”933″] https://goo.gl/GKBw23 [/sociallocker]

Add A Comment