1. Home
  2. tép rc
  • Tép RC (Red Cherry Shrimp)

    Tép RC (Red Cherry Shrimp) – Tép đỏ là loại tép kiểng thường được nuôi trong các hồ thủy sinh....