• Cỏ Nhật (Blyxa japonica)

    Cỏ nhật – Blyxa japonica là một cây thủy sinh thường được tìm thấy vùng ứ đọng, bể cạn và đầm lầy cũng như các dòng suối chảy chậm, và giàu chất sắt trong các nhiệt đới phía đông châu Á. Đặc tính cây cỏ nhật: Tên khoa học: Blyxa japonica Đặc điểm:…