• Các loại cây Dương Xỉ thủy sinh

    1. Bolbitis heudelotii – Dương xỉ Châu Phi Họ: Lomariopsidaceae Tên thong dụng: African Water Fern Khu vực: Châu Phi Cao: 15-40 cm Rộng: 15-25+ cm Yêu cầu ánh sáng: thấp – cao Nhiệt độ: 20-28*C Độ cứng nước: nước mềm PH: 5-7 Phát triển: Chậm Độ khó trồng: Khó…