• Các loại lũa thủy sinh & cách xử lý

    Lũa thủy sinh mang dấu ấn của tự nhiên nhưng thể hiện tính biểu cảm cô đọng và thẩm mĩ, đặc biệt là trên lũa còn thể hiện sự trải nghiệm của thời gian do lũa được hình thành qua nhiều năm Gỗ lũa thủy sinh là phần lõi còn…