• [SETUP] Hồ 60cm trân châu Cuba

    Trãi nghiệm cách trồng bán can TCCB Hồ 60x30x30 Trân châu Cuba Đá trầm tích Lọc ngoài Jebo 825 Đèn Odyssea T5HO CO2 Quạt tản nhiệt hoặc chiller Video Setup Mình sử dụng phân nền Gex xanh, dùng tccb cạn cắt thành cụm và nhấn nhẹ xuống nền khi cây bắt rễ thì nó…

  • Trân châu cuba (Hemianthus Callitrichoides)

    1. Tóm tắt Điều kiện sống: Nước : trong và sạch PH : 5.5-7.5 Dinh Dưỡng : ít, nhưng cần đầy đủ các chất vi lượng Nhiệt độ: dưới 20-30 độ Ánh sáng: mạnh – cực mạnh. Co2 : rất cần thiết 2. Chi tiết cách chăm sóc Dinh Dưỡng:…