• Tép RC (Red Cherry Shrimp)

    Tép RC (Red Cherry Shrimp) – Tép đỏ là loại tép kiểng thường được nuôi trong các hồ thủy sinh. Với màu sắc đỏ tự nhiên từ đậm cho tới khoang đỏ trắng nhìn rất bắt mắt, tép RC đã trở thành một loài tép kiểng khá thông dụng ở…