• Tiêu Thảo Khổng Lồ (Cryptocoryne aponogetifolia)

    Tiêu thảo Phillippines (tiêu thảo lá nhăn, tiêu thảo khổng lồ, Cryptocoryne aponogetifolia) là một loài cây có nguồn gốc từ đảo Negros, Panays và đảo Luzon. Cây có hình thái lá và hình dáng rất giống họ CHOI và thường xuyên bị nhầm là cây choi Lá nhăn (Aponogeton…