• Tiêu thảo nâu (Cryptocoryne wendtii)

    Tiêu thảo nâu Cryptocoryne wendtii ‘Brown’ là một trong 3 loại tiêu thảo có màu nâu, tất cả đều làm tiền cảnh rất đẹp cho hồ thủy sinh. Như các bạn đã biết, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại tiêu thảo khác nhau, có loài khác nhau…