1. Home
  2. Cây thủy sinh
  3. Cây mặt trời xanh (Myriophyllum aquaticum)

Cây mặt trời xanh (Myriophyllum aquaticum)

  • Tên khoa học : Myriophyllum aquaticum
  • Ánh sáng/Light : Trung bình/cao ( medium/high )
  • CO2 : Trung bình ( medium )
  • Độ phát triển/Grow : Nhanh ( Fast )
  • Thích hợp cho vị trí trung, hậu cảnh ( Mid/Background Plant ).

mat-troi-xanh

Updated on Tháng Bảy 26, 2017

Was this article helpful?

Related Articles

Add A Comment