1. Home
 2. Cây thủy sinh
 3. Dương xỉ sừng hưu (Microsorum pteropus ‘Windeløv’)

Dương xỉ sừng hưu (Microsorum pteropus ‘Windeløv’)

 • Họ: Polypodiaceae
 • Khu vực: Cultivar
 • Cao: 10-20 cm
 • Rộng: 12-18+ cm
 • Ánh sang: rất thấp – cao
 • Nhiệt độ: 18-30*C
 • Độ cứng: rất mềm – nước cứng
 • PH: 5-8
 • Phát triển: Chậm
 • Độ khó trồng: rất dễ
duong-xi-sung-huu
Dương xỉ sừng hưu

Microsorum pteropus ‘Windeløv’ là 1 dạng của loài Microsorum pteropus, tên được đặt sau khi người phát hiện nó là Holger Windelov. Những cái nhánh nhỏ mọc ở ngọn lá khiến cho cây trở thành 1 trong những loài đẹp nhất trong cây thủy sinh. Cũng là 1 cây khó và dễ cho cả người mới và người đầy kinh nghiệm. Kết quả tốt nhất khi trồng cây là cột chúng vào lũa và đá. Nếu cây trồng ở dưới tầng đáy, thì vẫn không nên phủ nền lên rễ chúng. Loài DX này không bị ăn bởi các loài cá gặm cỏ.

Updated on Tháng Tám 1, 2017

Was this article helpful?

Related Articles

Add A Comment