1. Home
 2. Cây thủy sinh
 3. Dương xỉ thường (Microsorum pteropus)

Dương xỉ thường (Microsorum pteropus)

 • Họ: Polypodiaceae
 • Khu vực: Châu Á
 • Cao: 15-30 cm
 • Rộng: 12-20+ cm
 • Ánh sang: rất thấp – cao
 • Nhiệt độ: 18-30*C
 • Độ cứng: rất mềm – cứng
 • PH: 5-8
 • Phát triển: Chậm
 • Độ khó trồng: rất dễ
duong-xi-thuong
Dương xỉ thường

Microsorum pteropus là 1 loài dương xỉ nước tương tự như DX lá kim. – Những đốm đen phía dưới lá (trên lá) là những túi bào tử ( 1 dạng cơ quan phát triển nhánh con), không phải dấu hệu của bệnh trên cây như nhiều người thường nghĩ.

Updated on Tháng Tám 1, 2017

Was this article helpful?

Related Articles

Add A Comment