1. Home
  2. Rêu hại
  3. Rêu bụi xanh (Green Dust Algae)

Rêu bụi xanh (Green Dust Algae)

Rêu bụi xanh giống như các lớp màng bẩn bám trên kính, chúng thường bám lên kính, đá và lá cây thủy sinh. Rêu bụi xanh cũng thuộc dạn rêu hại gây mất mỹ quang trong hồ thủy sinh.

Rêu bụi xanh

Nguyên nhân

  • Do hồ thủy sinh lâu quá không thay nước sẽ bị dơ và xuất hiện loại rêu hại này.

Cách xử lý

  • Dùng ốc: ốc táo đỏ và Nerita sẽ giúp hạn chế rêu bụi xanh
  • Dùng tay xử lý: Dùng dao cạo rêu bằng inox hoặc có thể dùng miếng rửa chén để chùi loài rêu hại này trên kính.
  • Thay nước đều đặn 30% mỗi tuần để hạn chế rêu hại này.
Updated on Tháng Bảy 26, 2017

Was this article helpful?

Related Articles

Add A Comment