1. Home
  2. Rêu hại
  3. Rêu chùm (Cladophora)

Rêu chùm (Cladophora)

Rêu chùm có hình dáng rất giống rêu tóc, nhưng loài rêu hại này không phải là rêu tóc. Xử lý rêu chùm này khá khó khăn.

Rêu chùm

Nguyên nhân

  • Các cây thủy sinh bạn trồng vào mang mầm bệnh rêu chùm
  • Không thay nước hàng tuần nước sẽ bị dơ và xuất hiện loại rêu hại này

Cách xử lý

  • Xử lý bằng tay: Dùng tay hoặc bàn chải để gỡ rêu hại này ra
  • Xử dụng Oxy già: Dùng ống xi lanh bơm oxy già vào chỗ bị nhiễm rêu hại
  • Tép: Tép mồi có thể ăn rêu chùm.
Updated on Tháng Bảy 26, 2017

Was this article helpful?

Related Articles

Add A Comment