1. Home
  2. Rêu hại
  3. Rêu sừng hưu (Compsopogon sp.)

Rêu sừng hưu (Compsopogon sp.)

Rêu sừng hưu là loài rêu hại tương đối dệ trị, chúng có hình dáng mãnh ốm và như sừng hưu. Rêu sừng hưu thường bám vào các lá cây hoặc thiết bị trong hồ thủy sinh.

Rêu sừng hưu

Nguyên nhân

  • Mất cân bằng dinh dưỡng
  • Ít CO2 trong hồ thủy sinh

Cách xử lý

  • Thủ công: gỡ bằng tay rêu hại sừng hưu
  • Thay nước đều
  • Tăng CO2
Updated on Tháng Bảy 26, 2017

Was this article helpful?

Related Articles

Add A Comment