1. Home
  2. Rêu hại
  3. Rêu tóc (Thread Algae)

Rêu tóc (Thread Algae)

Rêu tóc, rêu chỉ là loại rêu hại có hình dáng như sợi nhỏ dài, chúng mọc xen lẫn giữa các rêu và cây thủy sinh khác trong hồ. Rêu tóc, rêu chỉ là loài rêu tương đối dễ trị nhất trong bể thủy sinh.

Rêu tóc

Nguyên nhân

  • Dư thừa chất sắt trong hồ thủy sinh – hàm lượng > 0.15 ppm, chủ yếu do không có nhiều cây lá đỏ hấp thụ sắt trong bể.

Cách xử lý

  • Xử lý bằng tay: Dùng nhíp hoặc lấy tay bốc rêu tóc ra càng nhiều càng tốt
  • Xử lý bằng cá: thả cá bình tích, cá mún, tép mồi, cá moly… Các loài cá này rất thích ăn rêu tóc, đôi khi người ta nuôi rêu hại này để làm thức ăn cho chúng
  • Cân bằng lại chất dinh dưỡng trong hồ thủy sinh: N (10-20ppm), P (0.5-2ppm), K (10-20ppm), Ca (10-30ppm), Mg (2-5ppm), Fe (1ppm).
  • Thay nước 30% mỗi tuần một lần để ngăn ngừa và hạn chế rêu tóc mọc.
Updated on Tháng Bảy 26, 2017

Was this article helpful?

Related Articles

Add A Comment