1. Home
  2. Rêu hại
  3. Rêu xoăn (Fuzz Algae)

Rêu xoăn (Fuzz Algae)

Rêu xoăn là loài rêu hại thường mọc ở các rìa lá cây, có dạng lông xoăn, chùm.

Rêu xoăn

Nguyên nhân

  • Mất cân bằng dinh dưỡng: nên đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng trong hồ thủy sinh : N(10-20ppm), P (0.5-2ppm), Ca (10-30ppm), Mg (2-5ppm), Fe (.1ppm).
  • Thiếu CO2 : nên đảm bảo hàm lượng CO2 là 20-30ppm, chú ý quá nhiều CO2 sẽ làm ảnh hưởng tới động vật trong hồ thủy sinh.

Cách xử lý

  • Dùy trì hàm lượng CO2 và đảm bảo cân bằng dinh dưỡng trong hồ thủy sinh
  • Sử dụng động vật ăn rêu hại: Tép RC, Tép Amano, Ottos, cá mún, cá molly, cá bút chì và một vài loài cá plecos.
Updated on Tháng Bảy 26, 2017

Was this article helpful?

Related Articles

Add A Comment