Hồ 60 bố cục Bonsai

Kích thước hồ 60x60x60

Các cây đã sử dụng

  • Cỏ Đậu Nành
  • Rêu Java
  • Tiêu thảo lá muỗng
  • Tiêu thảo
  • Ngưu Mao Chiên Lùn Xòe
  • Rêu Willow
  • Ráy nana

Add A Comment